Roser Bombardó Bagaria (Montellà de Cadí, 1976) ha estat nomenada aquest dimarts pel Govern de la Generalitat directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral. Bombardó, que és regidora de Promoció Econòmica i d'Urbanisme del seu municipi i fins l'any passat va ocupar el càrrec de presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, és llicenciada en Ciències Ambientals, en l’especialitat gestió i planificació Ambiental per la Universitat de Girona (1995-1999). Disposa també del Curs d’Aptitud Pedagògica (CAP) per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona.

La nova directora de Muntanya i Litoral està especialitzada en l’àmbit del desenvolupament local, així com en l’anàlisi i estratègies per a la gestió del paisatge. Té més de 15 anys d’experiència en gestió multifuncional del medi natural en l’àmbit de la consultoria forestal i ambiental. Ha participat en la redacció de projectes d’ordenació de forests, projectes d’inventari de camins i planificació d’usos recreatius al medi natural, estudis d’impacte ambiental i paisatgístic, informes de sostenibilitat ambiental, inventaris forestals, elaboració i edició de cartografia, etc... Formadora en els Programes “Joves per a l’Ocupació” i “Treball i Formació” del Departament de Treball en l’àmbit forestal. Coneixedora de la metodologia GRI en l’aplicació de la Responsabilitat Social Empresarial. Ha participat en el Comitè Tècnic del Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació per l’elaboració del pla d’acció per a millorar el sector de la ramaderia ecològica de Catalunya.

En el camp de la innovació agronòmica, Bombardó va ser corredactora del projecte pilot Biovibrant Food: “Sostenibilitat i productivitat de l’hortofructicultura ecològica de muntanya”. Del sòl ideal a la densitat nutricional. Aplicació de tecnologia a l’estructura molecular de l’aigua i al sòl per millorar-ne la productivitat i la densitat nutricional dels cultius. Membre activa de diferents associacions locals que treballen per a la dinamització de l’economia de muntanya. Sòcia fundadora i membre de la Junta Directiva de l’Associació de Dones del Món Rural Cerdà (2001-2008). Presidenta de l’Associació de Productors i Elaboradors Ecològics de la Cerdanya–Alt Urgell (PROECO).

En l’àmbit institucional, ha estat tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Montellà i Martinet, regidora de Promoció Econòmica i Urbanisme des del 2007 fins a l’actualitat. Membre representant de la Federació de Municipis de Catalunya al Consell General de Muntanya. Presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya i del Consell d’Alcaldies de la Cerdanya, així com del Consorci de Recaptació Cerdanya–Ripollès (2019-2021). Presidenta de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i del Grup GAL Alt Urgell-Cerdanya (2019-2021). Vicepresidenta del Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya (2019-2021).