Obra de 55 x 30 x 30 cm feta amb fragments de gar-rofer ( Ceratonia siliqua) i ferro reciclat enguany. Les creacions compartides per Freixanet i Boada parteixen de l'estil informalista.