Lluís Calvo i Josep Temporal ens presenta la seva darrera obra poètica.