El setembre de l'any que ve és l'horitzó que s'ha proposat la Iniciativa per a la Reforma Horària perquè el canvi de l'organització del temps sigui una realitat a Catalunya. L'objectiu consisteix a adaptar els horaris catalans als de la resta d'Europa: dinar i s0par d'hora, modificar el prime time televisiu, conciliar vida laboral i familiar, millorar la salut de les persones. Fabián Mohedano, expert en ciències del treball i relacions laborals, polític i promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària, va ser ahir al matí a Manresa per explicar aquesta proposta al comerç local. L'acte es va celebrar a la Cambra, davant poc més d'una desena de persones.

La iniciativa es va dissenyar per difondre's progressivament en un període de tres anys, que culmina el 2016. Aquest 2015 és el de la sensibilització social de la proposta. Mohedano va explicar l'origen de la iniciativa, "en àmbits plurals de coneixement i de transversalitat ideològica", i que ja té el compromís del President Mas i dels set grups parlamentaris per debatre-ho en comissió. Amb tot, queda un munt de feina per fer realitat la proposta.

Mohedano va explicar ahir la necessitat del canvi horari en el món empresarial per aprofitar al màxim les hores en què s'és més productiu. El que es pretén és recuperar hores de son, d'oci i de vida familiar a partir de compactar els horaris laborals i reduir i avançar la pausa del migdia per dinar. Pel que fa al comerç, Fabián Mohedano va assenyalar que "en una època de crisi, en què han disminuït les vendes i els beneficis, el comerç ha allargat els horaris". La iniciativa proposa avançar l'horari de les compres, de manera que els comerços puguin tancar més d'hora.