El Govern català va aprovar ahir l'avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya, que servirà per renovar la legislació existent, que és del 2002, i per ordenar i incorporar les directrius europees que s'han aprovat des d'aleshores, actualment recollides en ordres i decrets.

El text presentat és el mateix que va elaborar el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Alimentació i Medi Rural en l'anterior legislatura, que mai no es va arribar a debatre en seu parlamentària pel fi abrupte de la legislatura després de la declaració unilateral d'independència.

La conselleria destaca que la nova norma «no inventa res» ni suposa obligacions extra per als productors que operen a Catalu-nya, la major part dels quals treballen sota l'empara de les dotze Denominacions d'Origen (DO), que concentren el 95% de la producció, 350 milions d'ampolles anuals. Les principals aportacions de la nova legislació són que eleva a rang de Llei la regulació de l'activitat vitícola, fins ara recollida en normes menors, i que perfecciona els mecanismes d'inspecció i control del sector. En l'àmbit vitícola, per exemple, s'estableix com cal procedir per obtenir les autoritzacions de plantació i replantació, que són imprescindibles per poder treballar una vi-nya de mida notable. També contempla la creació d'un catàleg de varietats i, per primera vegada, s'autoritza l'augment artificial de la graduació alcohòlica natural. Quant a l'àmbit del control, la llei deixa clar qui són les autoritats competents en tres àmbits diferents: la verificació que els vins emparats per una DO compleixen els seus propis criteris, la inspecció del sector vitícola i la supervisió del producte final.

El director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Salvador Puig, explica que en l'àmbit de la verificació es crea el Panell de tast oficial de vins de Catalunya, un organisme que serà l'encarregat d'auditar que els productes que s'elaboren sota l'empara d'una DO respecten les característiques sensorials -sobretot de gust i olfacte- que s'atribueixen a la seva denominació. La trentena de professionals que integren aquest panell porten dos anys formant-se i ara, sosté Puig, es troben en disposició de sol·licitar l'acreditació a l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC). Aquest organisme s'ha desenvolupat sota el paraigua de l'Incavi i amb l'assessorament de l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària (IRTA).