Les persones graduades en cicles de formació professional a Catalunya tenen un percentatge d'atur quatre vegades inferior a la mitjana de desocupació dels joves d'entre 16 i 24 anys, segons l'estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2019.

Segons aquest informe elaborat pel departament d'Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya, el 33,08% del conjunt de graduats d'FP cobren més de 1.200 euros mensuals, mentre que en l'àmbit industrial el percentatge és del 57,04%. També assenyala que, en dos anys, s'han doblat els alumnes que aposten per l'FP Dual, una modalitat d'alta inserció laboral, ja que només el 5,90% dels alumnes busca feina nou mesos després d'acabar els estudis.

«La formació professional en grau mitjà, superior i els estudis d'arts i esportius equivalents són una eina formativa i d'inserció laboral de primera magnitud. L'FP té uns índexs d'inserció laboral més alta que altres estudis, amb més qualitats de contractes, pel sou, i també serveixen per disminuir la bretxa salarial», va assegurar el conseller d'Educació.

L'informe analitza la situació dels graduats el 2018 en cursos de formació professional entre sis i nou mesos després d'haver acabat els estudis. El nivell de desocupació és menor que la mitjana d'atur de Catalunya (11,60%) en tots els ensenyaments analitzats de la formació professional, excepte els programes de formació i inserció adreçats a joves que han deixat l'educació secundària obligatòria. L'atur també és menor en totes les franges d'edat, per als joves dels 16 als 19 anys és del 6,34%, i en les persones de més de 30 anys se situa en el 10,49%.

Per la seva banda, el sindicat CCOO considera que l'estudi d'inserció laboral de la Formació Professional que elabora el departament d'Educació, amb col·laboració del Consell General de Cambres, està fet amb dades «sense contrastar» i, per això, aposta per fer-ne un altre «sense maquillatge». Malgrat tot, el sindicat alerta que els resultats són «lluny» dels que s'assolien abans de la crisi econòmica, amb una inserció del 56% i del 70,5%, respectivament.