La majoria d’analistes preveuen que l’euríbor a 12 mesos, la principal referència per a les hipoteques, acabarà enguany entre l’1,5% i l’1,9% (el desembre de l’any passat va tancar en una mitjana del -0,502%). La forquilla oscil·la entre l’1,41% que estima Funcas, la fundació de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis (CECA), i l’1,90% calculat per Bankinter. De cara al final de 2023, ja hi ha estimacions que arriben i fins i tot superen el 2%.

El mes passat aquest indicador va vorejat l’1%, en tancar de mitjana en el 0,992%, després d’arribar a l’1,2% quan el Banc Central Europeu (BCE) va pujar els tipus d’interès en 0,50 punts.

En tot cas, ronda els nivells de fa una dècada, i, comparat amb un any enrere, l’increment és molt substancial, ja que al juliol de 2021, l’euríbor es va situar en el -0,491%, amb els quals l’ascens és d’una mica més d’un 300% o, cosa que és el mateix, 1,5 punts percentuals. Des de començament d’agost, la taxa diària s’ha mogut entorn del 0,94% i el 0,96%, cosa que suposa una certa moderació de la tendència.

La pujada, en tot cas, es trasllada a la butxaca dels qui tenen una hipoteca a tipus variable, que són més de quatre milions d’usuaris. Algú amb una hipoteca de 150.000 euros amb l’euríbor + 0,99 d’interès a 30 anys i amb revisió al juliol veurà com la quota de la seva hipoteca augmenta uns 100 euros, és a dir, passaria de pagar 448,72 euros al mes a abonar 549,49 euros a partir d’aquesta revisió. Això suposa un augment de 1.209,24 euros anuals. El sector bancari, que gaudeix els últims mesos d’un autèntic auge en la comercialització d’hipoteques, estima, en tot cas, que les famílipoden suportar pujades dels tipus d’interès fins a situar-se entre l’1% i el 2%.

De totes maneres, es preveu un cert alentiment a partir del setembre, però ja no tant per la pujada de tipus, sinó també per la dels preus i per la menor força de l’economia. No obstant això, també hi ha altres factors que fan pensar que es mantindrà la demanda immobiliària. Per exemple, la demanda estrangera, que suposa el 14% del total. En algunes comunitats, com a Balears o la zona de Llevant, aquest percentatge arriba al 30%.

En tot cas, el mercat ha canviat. Les hipoteques a tipus fix, que van entre els 25 i 30 anys de termini, oscil·len en l’actualitat entre entre l’1,7% i el 2,9% i sense bonificar, és a dir, sense requisits com domiciliar la nòmina o contractar altres productes, entre el 2,2% i el 4,3%. Per la seva banda, les de tipus variable, amb un termini de 30 anys, parteixen d’un tipus el primer any que va del 0,6% a l’1,87% i el diferencial del 0,6 al 0,89 i si estan bonificades (amb vinculació del client a altres productes); i amb un tipus el primer any sense bonificar del 0,6% al 2,97% i un diferencial del 0,95 al 2,05.