Conèixer les llengües maternes diferents es parlen al centre i apropar-se a la tasca es fa a l'Aula d'Acollida. Aquest ha estat l'objectiu de Sami Drissi i Gisela Polo, dos alumnes de l'institut Lacetània de Manresa que, dins de l'assignatura optativa de revista, han fet una investigació sobre el tema que s'ha publicat a la revista Lacet@news. El treball ha servit per descobrir la diversitat d'ètnies i cultures que formen part no només de l'institut sinó del conjunt de la ciutat de Manresa. Per a fer-ho, s'han fixat en l'Aula d'Acollida de l'institut, on s'acull i ajuda als alumnes nouvinguts a aprendre el català i el castellà i conèixer els costums i tradicions de casa nostra. Es calcula que en aquesta aula s'hi parlen una quinzena de llengües maternes diferents.

La recerca ha consistit en una entrevista a la professora de l'Aula d'Acollida per conèixer la seva feina i descobrir la manera com els nois i les noies nouvinguts s'inicien en l'aprenentatge del català. També han elaborat un vídeo on alumnes nouvinguts parlen en la seva llengua i ajuden a descobrir la gran varietat de cultures que hi ha.