Un equip d'investigadors del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) han fet un estudi que determina que la superfície del pi negre (Pinus uncinata) ha augmentat als Pirineus catalans el 15 %. L'estudi comprèn 50 anys, entre el 1956 i el 2006. En concret, l'espècie de pi hauria guanyat unes 9.000 hectàrees de massa forestal.

L'estudi del CTFC, amb seu a Solsona, ha estat publicat a la revista Global Ecology and Biogeography. Els investigadors han analitzat els patrons d'expansió del bosc a partir de la comparació de més de 200 fotografies aèries preses entre el 1956 i el 2006 en més de 80 municipis de la zona muntanyenca.

Segons els investigadors, el pi negre s'ha estès pels canvis de factors socioeconòmics de la zona. En concret, l'estudi assenyala que les causes que s'hagi passat de 55.000 hectàrees de pi l'any 1956 a 64.000 l'any 2006, són la pèrdua de població rural i l'abandonament del sector primari a les zones de muntanya dels Pirineus.