Molts pares ja han fet la peregrinació per les jornades de portes obertes per intentar triar el col·legi que s'adapti millor als seus fills. Però, saben quins són els aspectes clau per fer una bona elecció? I el que cal evitar? És millor un col·legi públic o un de privat? Guillermo Bautista i Beni Gómez-Zúñiga, professors dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ens donen les claus.

Criteris per a l'excel·lència

1. La ubicació i la capacitat econòmica de la família. Són dos dels punts més importants que cal tenir en compte perquè ajuden a acotar «el ventall de possibilitats». «La coincidència del lloc de residència o treball dels pares amb la ubicació del col·legi fa possible la compatibilitat i la coordinació entre els membres de la família de la forma més relaxada», apunten els experts.

2. El projecte educatiu. És l'altre aspecte clau a l'hora de triar escola. Segons Bautista, cal informar-se de la metodologia didàctica que s'aplica al centre: com agrupa els alumnes, com es treballen les àrees, si s'estudia per competències, quin és el paper dels deures a la dinàmica didàctica, etc.

3. El treball dels mestres, la direcció i la comunitat d'alumnes. Es recomana observar si l'equip de docents treballa de forma coordinada, quin valor dóna al seu treball i si entén l'actuació educativa com un procés global i integral. «És important que els professors parlin a les famílies d'educació i de desenvolupament integral de la persona, més enllà de les matemàtiques, la història o les llengües», expliquen els professors de la UOC.

4.Les instal·lacions. Encara que no són determinants per triar, s'han de tenir en compte. Al col·legi hi ha d'haver espais apropiats per a l'oci, el descans i l'aprenentatge. Les aules han de ser grans, còmodes i segures i han de tenir una bona il·luminació.

Errors a evitar en triar escola

5. «Deixar-se enlluernar» només per la jornada de portes obertes. S'han d'analitzar tots els aspectes del col·legi i triar meditadament, ja que hi ha jornades de portes obertes que estan orientades a un vessant excessivament comercial.

6. No aprofundir en el projecte educatiu. Cal analitzar el paper dels nens com a membres de la comunitat i com a protagonistes de l'aprenentatge. «A més de que ens expliquin el projecte educatiu i estigui escrit, les famílies han de conèixer com es concreta i es porta a la pràctica perquè no es quedi tot en bones paraules», puntualitza.

7. Tenir massa en compte l'opinió de les famílies. «Està bé saber què diuen altres persones de l'escola, especialment les que tenen alumnes que estan en ell, però en triar hem de tenir en compte que cal diferenciar molt bé quins són els aspectes a partir dels quals els altres opinen, perquè no sempre tenen el millor criteri.»

Els dubtes més típiques dels pares i mares

8. Un centre públic, un concertat o un de privat? És una de les preguntes que més es realitzen els pares. Per als experts cal entendre què significa que un col·legi sigui públic, concertat o privat, confessional o no, i decidir en conseqüència. «El més convenient és ser coherent amb els principis i els valors de cada família», apunten. A vegades les famílies se sorprenen per algunes activitats concretes del col·legi, que no saben com interpretar o com defensar davant els seus fills. «Si la família comparteix els principis d'una escolarització pública o confessional, per exemple, serà molt més fàcil que el nen percebi el compromís dels seus pares i del col·legi», asseguren.

9. Què és millor triar: un col·legi només de primària o un en què es puguin estudiar també l'ESO i el batxillerat? Segons Bautista, l'elecció dependrà molt de com és el nen. «És veritat que als nens que comencen secundària els agrada anar amb els mateixos companys de primària; però això també passa, tot i que menys, quan han de passar del col·legi a l'institut», concreta. Per al pedagog, «un canvi d'aires» pot ser positiu per a l'experiència d'escolarització del menor.

10. Quin pes han de tenir les extraescolars? El més important és que si volem triar bé s'analitzi si estan plantejades amb «serietat i rigor», perquè de vegades són merament un «aparcament infantil». «Des del punt de vista educatiu, poden ser tan importants o més que les hores que passen a l'escola en horari lectiu», puntualitzen. En aquest article t'expliquem com triar les millors extraescolars.

En definitiva, a l'hora de triar i de realitzar l'elecció dels pedagogs recomanen posar en primer pla els fills i la família. «Cal veure quin és el col·legi que s'adapta al caràcter dels nens i al seu idiosincràsia, i quin és el que els pot ajudar més a créixer i a desenvolupar-se com a persona». És bàsic, afegeixen, no oblidar que els nens van a l'escola cada dia per ser feliços i passar-s'ho bé. «Són els adults els que pensen en termes de desenvolupament integral, de socialització, d'inversió de futur ...», conclouen.