L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa els treballs d'excavació i documentació arqueològica de la traça de les antigues muralles medievals al seu pas per la plaça de la Reforma.

Seguint el criteri d'aprofitar totes les intervencions urbanístiques que es duen a terme dins l'àmbit d'afectació de les antigues muralles, l'Ajuntament de Manresa ha encarregat a l'empresa especialitzada Arqueociència la realització d'un nou estudi. Es tracta del tram de muralla situat a l'actual plaça de la Reforma, entre els carrers de les Piques i Alfons XII. Aquest estudi coincideix amb la fase d'obres de renovació de la plaça que afecta aquest espai.

Cal recordar que a l'inici de les obres de l'actuació de l'aparcament de la Reforma, en el moment de l'excavació del nou clavegueram executat a la part alta de la plaça, ja es va identificar el traçat de la muralla medieval en aquest indret. Segons la documentació recollida, l'antiga muralla passa pel límit nord de la plaça, entre el carrer d'Alfons XII i el de les Piques. Quan es van fer les obres d'urbanització del carrer d'Alfons XII també es va recollir informació arqueològica del tram situat al final d'aquest vial. Es preveu que aquests treballs arqueològics durin aproximadament 10 dies.

Un cop enllestits es podrà exe-cutar l'obra d'urbanització d'aquest espai, que pertany a l'àmbit d'intervenció de la nova plaça de la Reforma. L'obra resoldrà la relació amb la Seu i inclou un aparcament que facilita l'accés a un espai ampli del nucli antic pensat com una gran illa de vianants. Disposa d'una escalinata monumental discontínua i proporciona un joc de terrasses a diferent nivell, que aportaran tot de punts de vista nous de la basílica i de la ciutat, i una plaça nova. Pintura, paviments, escalinates i arbrat reduiran l'impacte de l'estructura.