La façana de la Seu de Manresa pel cantó de la Reforma ja no serà mai més la mateixa. La construcció de formigó que estan aixecant per fer arribar un ascensor des de l'entrada de l'aparcament fins dalt del Puigcardener, a l'alçada de la basílica, en tapa un bon tros. A partir d'ara, els visitants que vulguin fotografiar la porta de ponent del temple des de la Reforma valdrà més que es comprin una postal per poder-la gaudir sencera.

La caixa que s'està construint és molt més voluminosa que la que apareixia als models que s'havien mostrat de com quedaria la plaça, i ocupa una posició més centrada.

La construcció de l'aparcament de la Reforma ja va restar visibilitat a la Seu. Posteriorment, els sòcols que constituiran la nova plaça a base de rampes també en van anar escurçant, per sota, la panoràmica. Ara s'hi està afegint l'ascensor del projecte signat pels arquitectes Josep Fuses i Joan Maria Viader, responsables de la transformació de la plaça manresana. Des de la major part de la plaça i des de la vorera que l'envolta, la caixa de formigó de l'ascensor queda al bell mig del portal de Sant Martí (amb la capella del Santíssim a l'esquerra i el baptisteri a la dreta), tapant la porxada, davant la qual hi ha la graonada que va quedar inacabada, i que ha de tenir continuïtat amb les terrasses que estan construint i l'escalinata que hi arriba i que té el punt de sortida a l'alçada del bar Caracas.

A la maqueta i al plànol del projecte de Fuses i Viader (publicats en aquesta pàgina), la part que correspon a la caixa de l'ascensor és pràcticament inapreciable. A banda, entre aquests i la realitat hi ha una altra gran diferència. En el cas de l'alçat frontal, la imatge està dibuixada des del que correspondria, com a mínim, a un segon pis dels edificis de la plaça, de manera que la caixa de l'ascensor queda per sota del portal de la Seu i no en tapa la vista. Quan es vulgui aconseguir aquesta imatge, però, caldrà fer-ho a nivell del carrer, des d'on la perspectiva queda parcialment tapada per la nova construcció. Si hom es posa més a prop de l'aparcament, el resultat és molt pitjor. La imatge que s'obté de la Seu queda en bona part tallada per la paret del pàrquing. Des d'aquesta situació, de la porxada només en sobresurten les punxes dels tres arcs ogivals i la part de dalt de la capella del Santíssim i del baptisteri que es va restaurar recentment.

Des de l'agost del 2005

Recordem que les obres a la Reforma es van iniciar l'agost del 2005 i que havien de finalitzar el febrer del 2007, després de divuit mesos. El novembre del 2008, ja amb retard, va entrar en funcionament l'aparcament de la Reforma. La plaça era una altra història. Va quedar aturada durant un temps i hi va haver nombrosos entrebancs pel camí que fins i tot van portar a la creació d'una comissió d'investigació de les obres demanada per l'oposició i aprovada al ple de l'Ajuntament. El darrer termini que es va donar per enllestir la plaça va ser aquest mes.

Òbviament, no es podrà complir. Dins d'aquesta intervenció hi havia previstes unes prospeccions arqueològiques al Puigcardener, al costat de les escales de la façana oest del temple, que, de moment, no s'han portat a terme. Com a darrera hora de l'actuació, a banda de l'acabament de la gran escala d'accés a la Seu des de la plaça, es treballa a la part on es van portar a terme sondejos arqueològics.