"L'Ajuntament de Manresa té una segona i última oportunitat de salvar la Fàbrica Nova de la seva destrucció". Això és el que afirma la Comissió de Defensa del Pa- trimoni del Centre d'Estudis del Bages.

L'entitat exhorta l'Ajuntament de Manresa a vetllar que el nou projecte que presenti Servihabitat, divisió immobiliària de La Caixa, no destrueixi l'interior de l'única nau que queda dempeus de l'emblemàtic conjunt fabril Bertrand i Serra. Jaume Plans, Ignasi Cuadros, Jaume Serra, del Centre d'Estudis del Bages, afirmen que el projecte inicial de la Fàbrica Nova va entrar en una via morta quan l'empresa Sacresa, que l'havia de dur a terme, va fer fallida. Després que la propietat passés a mans de La Caixa s'han posat diverses dates com a possible inici de les obres que haurien de materialitzar el gran projecte urbanístic de la Fàbrica Nova.

La comissió considera que els canvis que La Caixa vol introduir són prou importants perquè es pugui dir que Servihabitat té un nou projecte, diferent del que es volia portar a terme inicialment. La comissió recorda que "el fallit projecte de Sacresa no era gens respectuós amb el valor de patrimoni industrial que té l'única nau que ha quedat de tot el conjunt de la Fàbrica Nova. El projecte pretenia enderrocar tot l'interior i deixar solament les parets exteriors de la gran fàbrica. O sigui, una destrucció pura i dura d'un edifici important del nostre patrimoni. Sortosament, no es va consumar".

La comissió també recorda que en el seu moment deu entitats de Manresa van demanar que es respectés el patrimoni de la Fàbrica Nova en la seva integritat. I que això no havia d'impedir destinar-la a l'ús que es cregués oportú. Consideren que en aquests moments encara no està ben definit el nou projecte, així que "l'Ajuntament de Manresa encara té una segona i última oportunitat de salvar la Fàbrica Nova de la seva destrucció, de preservar-ne integralment tant l'interior com l'exterior".

Afirmen que ja seria hora que es fes cas de l'opinió de tots els experts en patrimoni que es posen les mans al cap quan senten que es vol destruir l'interior de la Fàbrica Nova. Així que asseguren que "encara es pot evitar una destrucció que sempre més es lamentarà. I no hi ha cap excusa, ara l'Ajuntament té les mans lliures, pot establir un nou criteri davant d'un nou projecte. O bé és l'Ajuntament qui no té interès en la protecció del nostre patrimoni? O és que solament poden canviar els criteris les empreses?". Des de la seva òptica, el progrés no s'ha de fer destruint el patrimoni i,consegüentment, l'Ajuntament hauria de fixar el criteri de protecció integral de la nau de la Fàbrica Nova.

Els defensors del patrimoni afirmen que les actuacions urbanístiques de La Caixa sempre han estat respectuoses amb el patrimoni. Un exemple és la intervenció que es va fer a l'antiga fàbrica Casarramona, l'actual seu de Caixafòrum, on es va fer una actuació respectuosa amb els elements originals de la fàbrica.

Així que creuen que la sensibilitat envers el patrimoni que ha desenvolupat La Caixa al llarg dels darrers anys hauria de manifestar-se també envers un edifici del patrimoni industrial tan emblemàtic. Segons ells, no es comprendria que La Caixa, una entitat tan compromesa amb el patrimoni, desenvolupés a Manresa un projecte que comportés la destrucció d'un valor patrimonial com és la Fàbrica Nova.