El procés de vandalització, abandonament i consegüent deteriorament de la torre d'en Carreras, l'element més important de l'art noucentista que hi ha a Manresa, fa més de 6 anys que dura.

Hi ha constància gràfica que l'any 2009 ja es podia accedir a l'interior de l'edifici, que consta com a element protegit pel Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa.

Les imatges mostren com al llarg dels darrers 6 anys s'han produït esfondraments interiors i exteriors de parts de l'edifici.

Es dóna la circumstància que el casal que domina la Pujada Roja sobre un turó del cantó del polígon dels Dolors és, sobre el paper, un patrimoni arquitectònic amb un nivell de protecció integral, però, tal com ha pogut comprovar aquest diari (vegeu Regió7 del 25 de març), es tracta d'una construcció que cau a trossos i on actualment es pot accedir sense problemes per tres portes diferents obertes de bat a bat o inexistents.