S'ha recuperat la planta i estructures de l'església de Sant Ignasi del XVIII (paviments, pilastres i estructures perimetrals) i, alhora, en la recerca arqueològica feta al solar que va quedar fruit de l'enderroc de la Sala Ciutat, els arqueòlegs han localitzat una quinzena de rebaixos a la roca d'època baixmedieval (segles XIV, XV i XVI) que estarien vinculats al treball amb el cuir, la qual cosa ja lliga amb el que expliquen els llibres, que situen al costat del torrent de Sant Ignasi els tallers del gremi de cuireters i assaonadors, que necessitaven l'aigua per transformar la pell en cuir.

Els arqueòlegs Jordi Morera i Adrià Cubo, d'Arqueòlegs.cat, per encàrrec de l'Ajuntament, han assumit la direcció arqueològica de l'excavació al solar que va deixar la desaparició de la Sala Ciutat. Morera explica que, "documentalment, se sabia que aquesta zona havia estat ocupada des dels segles XII-XIII", de manera que poder indagar en el subsòl era l'excusa perfecta per comprovar-ho. Cubo aporta que s'ha trobat un mur baixmedieval tallat per l'església i la Sala Ciutat i "una quinzena de rebaixos rectangulars revestits amb una capa de calç" que, d'entrada, es va pensar que podien ser vasos funeraris. Aquests rebaixos estan on hi havia el fossat del teatre.

De la recerca documental n'ha tingut cura l'arquitecte Jordi Morros, que ha recollit prou informació per resseguir tota la cronologia d'aquesta part de la ciutat. Explica que la de Sant Ignasi "era l'única església barroca amb cúpula de Manresa, on n'hi havia unes quantes", i "un edifici representatiu del tipus de conjunt de col·legi religiós de l'orde dels jesuïtes", que primer van ocupar per fer el seu col·legi l'antic hospital i capella de Santa Llúcia, rellevats pel nou conjunt de col·legi i església de Sant Ignasi per manca d'espai. "En el moment de construir-lo tenien uns 500 alumnes anuals procedents de tot Catalunya". I és que, remarca, una vegada sant Ignasi comença a crear el seu orde religiós, amb l'epicentre a Roma, "de seguida intenta establir una delegació de les més importants de la península a Manresa, abans fins i tot que Barcelona".

Conferència i visita

Dins del Dia dels Museus, divendres vinent, a les 7 de la tarda, al Museu Comarcal, Morros presentarà l'estudi històric de l'antiga església i col·legi de Sant Ignasi i l'endemà, de 5 a 7 de la tarda, es podran visitar les restes antigues de l'antic col·legi i les excavacions arqueològiques, a cura de Morros, Cubo i del Centre d'Estudis del Bages.