A Manresa hi ha prop de 8.000 pisos buits, mentre que durant els sis primers mesos d'aquest any els Serveis Socials de Manresa han atès 3.739 persones per problemàtiques relacionades amb l'habitatge (vegeu Regió7 del 9 d'agost passat). Entre aquests, hi ha més de mig miler de ciutadans que viuen en infrahabitatges que no disposen de les condicions mínimes d'habitabilitat.

Segons dades de l'Ajuntament, entre el 10 i el 12 % dels pisos buits que hi ha a la ciutat són de grans tenidors, com bancs, empreses i immobiliàries. Es considera un gran tenidor quan s'és propietari de més de 15 pisos. El 90 % restant són de petits propietaris. És en aquest sector on es vol incidir d'una forma especial amb iniciatives com els microcrèdits.