A Manresa s'està preparant des del 2016 la primera gran promoció de pisos que es portarà a terme a la ciutat després de l'esclat de la bombolla immobiliària. Es tracta de la construcció per part del Banc Santander d'un centenar de pisos a l'espai que ocupa l'antiga fàbrica l'Alcoholera i bona part de l'aparcament de l'estació d'autobusos.

El ple de juny del 2016 va autoritzar l'operació i es va explicar que el Banc Santander tenia la intenció de posar-la en marxa de manera imminent.

A hores d'ara, encara no s'ha superat la fase de tràmits administratius per a una actuació que, a banda de l'habitatge, suposa reduir a la meitat la capacitat de l'aparcament de l'estació d'autobusos. Pel que fa a la tramitació, el 24 de juliol del 2018 la junta de govern local va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana Alcoholera, presentat per la propietat.

Es va fer la sol·licitud d'informes sectorials necessaris al departament de Territori i Sostenibilitat (aigües i mobilitat), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Agència de Residus més informe previ a la Comissió Territorial de la Catalunya Central (per raó que l'aprovació definitiva és municipal), informe de la Comissió permanent de patrimoni de l'Ajuntament i informe de Mobilitat fet per l'Ajuntament.

El 9 d'octubre va ser la data de l'anunci d'inici de l'exposició pública, que va durar un mes. El 9 de novembre, amb l'exposició pública finalitzada i tots els informes rebuts, la propietat va procedir a incorporar les modificacions prescrites en els informes sectorials.

Un cop la propietat presenti a l'Ajuntament el nou document el pla de millora urbana, es podrà aprovar definitivament. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, ha explicat que es podria fer en el ple de gener o de febrer. L'aprovació del pla de millora urbana és una condició prèvia a la concessió de la llicència d'obres d'edificació.

Canvis a l'estació de busos

Cal recordar que, tal com va aprovar el ple municipal el novembre del 2016, amb el vistiplau definitiu del conveni urbanístic amb el Banc Santander es perdran la meitat de places de l'aparcament de l'estació d'autobusos.