L'Ajuntament ha modificat el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per fer possible el projecte de fer un oratori subterrani als jardins de la Cova. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy (ERC), va explicar que «els jesuïtes fa 1 any que volen entrar la llicència» per poder fer l'obra.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat va fer prescripcions abans de donar el vistiplau definitiu al pla especial urbanístic que inclouen garantir que sigui compatible l'obra amb la preservació del jardí afectant el mínim possible la vegetació i triant un emplaçament que minimitzi el moviment de terres.

El ple de dijous va aprovar el text refós de la Modificació Puntual del POUM pel que fa a l'oratori de la Cova. D'aquesta forma el conjunt ignasià de Manresa gua-nyarà un nou espai amb la construcció d'un oratori soterrat als jardins de la Cova. L'espai de meditació estarà insonoritzat i s'ha dissenyat orientat cap a la muntanya de Montserrat. El projecte forma part de les actuacions que es realitzen per adequar els espais de la Cova de cara al 2022, quan se celebrarà els 500 anys de l'estada de sant Ignasi a la ciutat.