Malgrat que les obres a la Baixada dels Drets avancen molt a poc a poc, ja comença a prendre forma el projecte signat pel despatx d'arquitectura Batlle i Roig. Principalment, a la banda sud del carrer, on s'han començat a construir els primers replans d'accés a les diferents finques.

L'Ajuntament ha informat, pel que fa a l'estat actual de les obres, que els treballs de renovació dels serveis i canalitzacions s'han executat i que s'està portant a terme la fase de pavimentació, que inclou una solera de formigó al mig del vial i els acabats a les vores amb pedra. Un cop finalitzat, quedarà pendent la part de l'obra a la unió entre la plaça dels Drets i els carrers de Sobrerroca i de Sant Andreu. La previsió continua sent la mateixa que va donar el consistori la darrera vegada (vegeu edició del 27 de desembre passat): pels volts de Setmana Santa.

L'actuació, iniciada el 26 de març passat amb un àmbit d'intervenció de 1.062,28 m2 i un pressupost de 688.840,50 euros (IVA inclòs) a càrrec de Criteria Caixa, tenia una durada prevista de vuit mesos. Finalment, se'n va situar l'acabament per Nadal enlloc del novembre però no es va complir. El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, ho va atribuir a una mala planificació de l'actuació de l'empresa responsable.

Millorar l'accessibilitat

L'objectiu de l'actuació és millorar l'accessibilitat entre les Escodines i el Barri Antic. De les escales mecàniques de què es va parlar en un principi s'ha passat a una proposta que manté un recorregut principal de pujada al 16% amb una amplada sempre superior a 2,4 metres. A banda i banda es van succeint els replans d'accés a les finques, que es resolen com una successió de grades que habiliten un accés al replà a peu pla amb una amplada superior a 1,2 metres. Cap accés es farà a través d'una escala.

Al capdamunt de tot hi haurà una barana i un mur que es cobrirà amb vegetació i que inclourà la font que va emergir durant les obres, que s'ha incorporat al projecte. També es va dir que es crearia un petit amfiteatre, una placeta de lleure i miradors. El tipus de paviment tindrà continuïtat amb el dels carrers adjacents que s'han urbanitzat de nou (Sobrerroca i Joc de la Pilota; encara està pendent el Sant Andreu). En concret, lloses de pedra granítica i llosa prefabricada de formigó gris. Quant a la vegetació, es plantaran tres aurons a la part alta del carrer i als murs i desnivells hi haurà arbustives i enfiladisses.