Manresa En Comú proposa que, la ciutat, sigui la subseu «d’Agroecologia i Sobirania Alimentària» del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores que, el maig de 2020, acollirà Barcelona i altres ciutats catalanes.

Ana Querol fa la proposta, al debat sobre Solidaritat i Cooperació, com la prioritat d’actuació d’incidència política per contribuir a la Justícia Global.

Manresa en Comú té com a prioritat fer un salt endavant en les polítiques de Justícia Global, que superin les fins ara actuacions de solidaritat i cooperació internacional de la ciutat. Així, com a principal proposta que exemplifiqui aquesta orientació, Ana Querol proposa que Manresa sigui, l’abril i maig de 2020, la subseu de l’eix d’ Agroecologia i Sobirania Alimentària, del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET 2020) que, el maig de 2020, acollirà Barcelona i altres ciutats catalanes.

Segons Querol «la ciutat té el bagatge i la capacitat, gràcies a un teixit d’experiències com les cooperatives de consum agroecològic, el procés de creació d’un supermercat cooperatiu i, sobretot, l’Escola Agrària de Manresa i l’Associació l’Era, que són una referència local i global en sobirania alimentària, agroecologia i energies renovables. Creiem amb una Manresa amb capacitat de transformació».

Segons Manresa En Comú, la ciutat i el seu Ajuntament, "han de recuperar el paper important en incidència política i enxarxat amb el moviment social transformador, que havia tingut des del 1995 amb la creació del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, i en els mandats del 2003 al 2011, quan es desenvolupà amb intensitat l’activitat de la Casa Flors Sirera, la Manresa Solidària, la Fira d’ONGs i el Fòrum de Solidaritat en el marc de l’Ecoviure".Acollir activitats

Per Ana Querol, la proposta de ser subseu d’Agroecologia i Sobirania Alimentària, del FSMET 2020, "significa acollir activitats, debats i accions d’aquest àmbit temàtic on participarien persones i moviments socials de tot el món en el replantejament del model agroalimentari com a peça bàsica per al sosteniment de la vida, i amb totes les lluites per la defensa de la terra, encapçalades per l’ecologisme social i moviments populars de pobles originaris del sud empobrit. Manresa hi pot aportar i, també, rebre i aprendre".

Manresa En Comú proposa que l’Ajuntament de Manresa adreci la proposta a les entitats organitzadores (encapçalades per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya ) i a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària que en dóna suport i, per tal de fer-ho efectiu, s’organitzi un grup promotor local amb entitats i persones de l’àmbit de l’agroecologia i l’economia solidària de Manresa i el Bages.

agenda global.

cooperativisme i l’economia solidària