El Pilar Bertran Vallès és el primer carrer nou que té Manresa en 11 anys. És al barri de la Sagrada Família i, de moment, no hi té veïns que hi visquin. Però sí moviment de gent. El que genera el nou supermercat de Mercadona que hi ha en un dels seus extrems, i també l'escola Ítaca que hi ha a l'altra banda. Tanmateix, encara que no tingui veïns, és un carrer amb futur. El Pla Parcial de la Sagrada Família preveu que hi hagi habitatges socials, l'entrada principal de l'escola, zona verda i que s'allargui fins a connectar amb la futura avinguda dels Països Catalans. Però tot això últim no té data.

El carrer es va inaugurar a mitjans de desembre passat. Dona continuïtat al Sant Maurici i connecta la carretera el Pont amb el Sant Cristòfol. És el primer carrer nou del nucli urbà de Manresa en 12 anys. Tots els que s'han obert fins ara es derivaven del desenvolupament de plans parcials o especials. És el cas del pla parcial Concòrdia que va suposar l'obertura de l'actual avinguda Universitària, el juliol del 2007, i posteriorment els carrers de l'entorn com per exemple el Ramon Iglesias. Abans s'havia obert un tram del Font del Gat. Tot a l'entorn de les Bases de Manresa. Ja el 2008 es va obrir el carrer del Camí del Colomer, al davant de la química Lipmes.

El nou Pilar Bertran Vallès fa 180 metres d'allargada i una calçada de 6 metres que permet que hi hagi un carril de circulació i una franja d'aparcament. És de sentit únic en direcció al carrer Sant Cristòfol des de la carretera del Pont. A la banda esquerra hi ha una vorera de 5 metres d'amplada i pavimentada amb panot. En aquest mateix cantó, al final del carrer, hi ha el Mercadona. Tota la resta són solars buits on és previst que hi vagin habitatges de protecció oficial. També hi ha un nou passatge per a vianants que connecta el Pilar Bertran Vallès amb els habitatges de la Sagrada Família. On fins ara hi havia un mur, ara hi ha rampes i escales.

A la banda dreta del carrer, en la mateix direcció a Sant Cristòfol, la vorera ha quedat per urbanitzar. S'ha deixat per una segona fase del Pla Parcial de la Sagrada Família que preveu que hi vagi l'entrada principal de l'escola Ítaca. La que hi ha actualment, per la mateixa carretera del Pont, ja es va dissenyar com a provisional fins que s'executés la definitiva. Ajuntament i el departament d'Ense-nyament negocien que es pugui fer l'any vinent. Llavors la fesomia del carrer farà un canvi radical. Es completarà amb més zona verda a l'entorn del ramal del regadiu de la Sèquia que passa per aquesta zona.

La tercera fase del Pla Parcial seria la prolongació del mateix Pilar Bertran Vallès. El carrer de 180 metres d'allargada ha de ser un gran passeig que connecti el barri de la Sagrada Família amb la futura avinguda dels Països Catalans, que s'ha de començar a construir a final del 2020. Esdevindrà un recorregut paral·lel al carrer Viladordis. El projecte va per llarg.

La urbanització del nou carrer, on abans hi havia horts urbans, ha costat un milió d'euros que han pagat els propietaris dels terrenys, bàsicament l'Ajuntament de Manresa, que hi ha posat 300.000 euros, i Mercadona.