La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va justificar ahir la possibilitat d'aturar l'activitat a les empreses si hi ha risc de contagi per coronavirus. Va afirmar que es tracta d'una mesura guiada amb «un únic propòsit», que és el de la « la prevenció de la salut». Segons va dir la ministra, «per a una democràcia aquest és el bé principal».

El ministeri va actualitzar una guia amb recomanacions sobre com actuar davant el brot de coronavirus. El document recorda que, d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, davant d'una possible exposició a un risc greu i imminent, les empreses han d'informar al més aviat possible i adoptar mesures necessàries per interrompre l'activitat i, si fos necessari, abandonar immediatament el lloc de treball.

En aquest sentit, la guia recorda que els mateixos treballadors, a través de la seva representació unitària o els delegats de prevenció, poden acordar la paralització de l'activitat pel risc de contagi, una possibilitat que va cor-roborar. Ho pot decidir tant la part empresarial com els mateixos treballadors. La ministra va recordar, a més a més, que si no es compleix aquesta mesura el cas pot arribar als jutjats.

La titular de Treball va voler deixar clar que el que disposa la guia només recull el que estableix la legislació laboral i que el seu propòsit amb aquest document és «donar absoluta tranquil·litat als treballadors» i facilitar «tots els canals per preveure les situacions que poguessin donar-se».