La Diputació de Barcelona, conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa i el Bisbat de Vic, van renovar el conveni per les obres de restauració de la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa el juliol, les obres van començar fa dues setmanes, però l'aportació de la Generalitat a aquesta nova etapa encara no està assegurada.

El conveni permet donar continuïtat al projecte global de restauració del temple iniciat l'any 2002, amb una aportació de 60.000 euros per cadascuna de les parts i que possibiliten la preservació d'un dels edificis més emblemàtics de la ciutat i del país.

Les obres que es duran a terme al temple pel conveni d'enguany contemplen la continuació dels treballs a la façana sud sobre l'arc boterell doble corresponent al contrafort número 10.

També contemplen l'actualització del parallamps i els arranjaments del cablejat de la façana, així com els corresponents honoraris dels tècnics. Les obres s'espera que finalitzin abans que acabi l'any.

Aportació pendent

En paral·lel, el Bisbat de Vic també ha sol·licitat a la Generalitat de Catalunya una subvenció de concurrència pública per a la restauració d'immobles de notable valor cultural que, si es concedeix, s'afegiria als 180.000 euros que ja hi ha confirmats.

Aquesta subvenció, que encara no s'ha resolt, serviria per a la resta d'obra pendent en el projecte total d'enguany, que són els tres mòduls de terrat situats entre els contraforts 17 i 19 i la instal·lació d'una xarxa de càmeres al sota-claustre romànic, instal·lació que facilita l'obertura al públic de l'Espai Oliba.

Com ja ha passat els tres darrers anys (2017, 2018 i 2019), mentre la Diputació, l'Ajuntament i el Bisbat de Vic mantenen el conveni a tres bandes, la Generalitat fa la seva aportació mitjançant una subvenció.

En aquest moment, ja es comença a treballar per redactar el nou conveni que ha de regir les aportacions per a fer noves intervencions l'any 2021.

La Basílica de la Seu és un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), declarat Monument Històric Artístic el 1931 i un dels temples més emblemàtics de la Catalunya Central.

L'actual Pla director de l'obra de restauració de la Seu va redactar-se l'any 2001 i, des d'aleshores, el Bisbat de Vic i les administracions treballen de forma coordinada per executar les obres que es deriven d'aquest Pla.

Així, el temple és objecte d'una intervenció integral que n'asseguri la seva conservació.