El passat dia 30 de març la PAHC Bages va realitzar una acció davant dels Serveis Socials de Manresa per "denunciar situacions discriminatòries que fa anys que duren", van explicar.

Segons la PAHC, tot i les reunions i repetides demandes fetes per tots els canals possibles, les situacions de racisme institucional per part de serveis públics és una de les problemàtiques amb les quals es troben habitualment.

En un comunicat conjunt amb SOS Racisme, asseguren que un exemple d'aquesta mala praxi és la negació a les usuàries dels Serveis Socials al dret de ser acompanyades per una persona de confiança amb la que se sentin segures, malgrat que no es disposi d'un servei de traducció.

Un altre punt que ressalten és que "constantment ens arriben denúncies d'actituds racistes per part d'algunes treballadores socials dels equipaments municipals, que fins i tot arriben a qüestionar a companyes la seva decisió d'haver migrat a Catalunya".

La PACH considera que la resposta per part de l'Ajuntament a les seves demandes i queixes "mostra la manca absoluta d'autocrítica i el menyspreu cap a les persones que han fet el pas -gens fàcil- de denunciar públicament les situacions de discriminació quotidianes i sistemàtiques que viuen que són fruit del racisme estructural de la nostra societat i les nostres institucions".

Recorden que és l'administració qui té la responsabilitat de garantir els drets a totes les persones, especialment en aquelles més vulnerabilitzades, i que per tant, no compten amb eines suficients per estabilitzar la seva situació vital.

Consideren especialment preocupant que la resposta de la regidora de Serveis Socials, responsable última del bon funcionament del departament, hagi estat que "les usuàries que detectin actituds racistes, tenen una bústia per a denunciar-ho".

Des del seu punt de vista, aquesta resposta mostra primer, la poca voluntat política en donar una solució efectiva a les problemàtiques identificades, i segon, el profund desconeixement de la precària situació de moltes de les persones que, malauradament han d'acudir en aquest servei, i que no disposen de mitjans i/o les competències suficients per fer servir aquest canal.Persones al marge

Per tant, creuen que si aquest és l'únic mecanisme de fiscalització del servei que es pretén utilitzar des de la institució, s'està deixant conscientment al marge un gruix important de les usuàries. A la complexitat de denunciar aquestes vulneracions, s'hi suma la impossibilitat de fer una queixa formal, sotmetent a les usuàries a una situació de desprotecció flagrant, en comptes de treballar en crear espais de seguretat i caliu per a les persones que s'adrecen a Serveis Socials.

La PAHC explica que dies més tard, l'ajuntament va ratificar aquesta resposta etiquetant la denúncia feta a l'administració pública com a inadmissible. "Trobem gravíssim aquest posicionament, ja que creiem que els serveis públics han d'estar sempre fiscalitzats per la ciutadania", afirma la Plataforma.

Asseguren ser plenament conscients i volen remarcar, que no és una situació que es doni únicament a Manresa, o que aquí sigui més greu que a altres ciutats. Insisteixen que el racisme és estructural i afecta totes les esferes de la nostra societat, incloent les institucions públiques.

Consideren, però, que especialment els Serveis Socials necessiten ser espais de seguretat i d'apoderament per a les seves usuàries. "Estem vivint moments de màxima complexitat i de molta precarietat, no ens podem permetre que la gent que es dirigeix allà hagi de viure situacions de racisme que dificulten encara més la seva situació".

Per això reclamen el compromís per part de la regidora de Serveis Socials, Mariona Homs, i a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, per treballar en donar solucions reals que garanteixin "que caminarem cap a l'eradicació de totes les actituds discriminatòries a l'administració pública i assegurar que totes les persones rebin un tracte digne".

Des de la PAHC Bages i SOS Racisme troben inadmissible i del tot insuficient la resposta rebuda per part de l'Ajuntament de Manresa i és per aquest motiu que exigeixen les següents demandes:

  • El reconeixement del racisme institucional com un dels eixos que vulneren els drets de les persones, i per tant, la necessitat de treballar per incorporar una mirada antiracista en totes les seves polítiques, actuacions i intervencions.
  • Dissenyar de forma urgent mecanismes de denuncia efectius i adaptats a les necessitats de totes les usuàries, i que per tant, a les persones que viuen situacions de racisme i altres vulneracions als serveis municipals de l'Ajuntament de Manresa.
  • Treballar en oferir respostes adequades i reparadores a les situacions denunciades a través d'aquests mecanismes.
  • Assegurar i vetllar per un tracte digne, respectuós i sense paternalismes ni qüestionaments per part dels i de les treballadores a totes les persones usuàries dels Serveis Socials de Manresa.
  • Garantir el dret de les usuàries dels serveis socials a ser acompanyades per una persona amb les competències adequades per tenir una bona traducció i assegurar l'accés a tota la informació durant les seves visites.