Càritas vol recordar a les persones contribuents la possibilitat de marcar, de manera conjunta, les dues caselles d'assignació tributària en la declaració de la renda: Església catòlica i Finalitats d'interès general considerades d'interès social.

La campanya té com a objectiu conscienciar a la societat de la importància de solidaritzar-se amb la tasca que realitza l’Església i Càritas vers els més empobrits de la societat, i aconseguir augmentar l’aportació econòmica dels ciutadans en la declaració de la renda.

Segons les dades amb què compten, la major part dels contribuents desconeixen que en la declaració de la renda, es poden marcar simultàniament les dues caselles: Església catòlica i Finalitats Socials amb el que es col·labora amb el 0,7% de la quota íntegra a l'Església i amb un altre 0,7%, a les Finalitats Socials, des dels quals Càritas rep fons per a finançar part dels seus programes.

L'any passat 7.127.466 persones no van marcar cap de les dues caselles, suposant el 34,5% del total de declarants.

Tan sols el 21,4% de les persones contribuents han marcat les dues caselles en la seva anterior declara-ció de la renda, suposant un total de 4.412.955 persones.

Càritas vol aconseguir que totes les persones contribuents marquin en la seva declaració de la renda les dues caselles d'assignació tributària.

Accions previstes:

  • Distribució de díptics i cartells a totes les parròquies del Bisbat
  • Enviament de material als professionals de gestories i advocats
  • Difusió del contingut de la campanya als mitjans de comunicació

Set preguntes bàsiques sobre l’assignació tributària a través de l’1,4% de l’IRPF

  • De debò que puc marcar les dues caselles alhora? Sí. Es poden marcar les dues caselles conjuntament.
  • I és cert que si marco les dues caselles es duplica l’ajuda? Sí. Cada casella marcada genera el 0,7%. Si marques les dues, es destina l'1,4% a ajuda.
  • I a mi, em costa res? No. No et costa res. Tu decideixes la destinació de l’1,4% dels teus impostos.
  • I si no marco alguna de les caselles? Hisenda destinarà l’import corresponent a altres partides dels pressupostos generals de l’Estat.
  • Per què és bo marcar la casella Església Catòlica? Perquè així pots destinar un percentatge dels teus impostos a col·laborar amb les necessitats de l’Església.
  • Per què he de marcar també la casella Finalitats Socials? Perquè, d’aquesta manera, un percentatge dels teus impostos es destina a projectes socials del nostre entorn i als països més desafavorits.
  • Percep Càritas de les caselles d’Església Catòlica i de Finalitats Socials? Sí. Càritas és una part essencial de l’Església Catòlica i, a més, com a organització social, rep fons de la casella de Finalitats Socials.