Totes les parcel·les dels horts ecològics i comunitaris de la Culla al barri de la Balconada, de caire social, estan ocupades per veïns que hi planten els seus cultius. Es tracta d’un projecte impulsat i coordinat des del treball en xarxa entre el Pla de Desenvolupament Comunitari de la Balconada, la Casa de la Culla i el Punt Òmnia de la Balconada, amb el suport de l’associació de veïns. Els coordinadors aplaudeixen que tots els horts estiguin ocupats i valoren la bona acollida de la iniciativa al barri.

Els horts de la Culla són dividits en 16 parcel·les de 80 o 150 metres quadrats. És un espai multifuncional que respecta l’entorn natural i que genera vincles amb el medi ambient i la comunitat. La iniciativa ofereix parcel·les per a cada unitat hortícola, integrada per diverses persones, que treballen el seu hort i en recullen els fruits per a l’autoconsum. Actualment, en formen part un total de 35 hortolans, que cooperen i treballen en grup i fomenten la solidaritat, la responsabilitat compartida i el respecte a la diversitat. El projecte es coordina amb assemblees per a l’organització col·lectiva i la resolució de problemes i reptes compartits.

Per tal de valorar els dos primers anys de funcionament dels horts socials, recentment s’hi ha celebrat un acte amb la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau Fontanet, i el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, juntament amb l’equip que coordina el projecte, que és format per Clara Aguilera, per part de Fundació Aigües de Manresa; Bernat Marquilles, del Pla de Desenvolupament Comunitari de la Balconada; i Irene Herbera, del Punt Òmnia de la Balconada. Tots ells han destacat que els horts han generat durant aquests dos anys un espai comunitari i de foment de pràctiques vinculades a l’agroecologia, la sostenibilitat i la cura de l’aigua, i ha esdevingut un lloc on s’ha aconseguit conrear el suport mutu entre tots els participants.

La regidora Masgrau ha destacat la «cohesió social» que genera aquest tipus «d’iniciatives col·lectives», mentre que el regidor Huguet ha explicat que la gent que té cura d’un hort comunitari acaba adquirint més consciència sobre la importància de comprar producte local i de proximitat.

Al seu torn, l’equip coordinador del projecte ha subratllat el fet que en aquest moment totes les parcel·les estan ocupades, i anima igualment la gent a apuntar-s’hi, ja que sempre es donen altes i baixes, i han valorat molt positivament la diversitat de participants que hi ha, amb «persones jubilades, joves i gent de mitjana edat».