Gairebé un milió d’euros és el que costen les actuacions per millorar l’estat ecològic i la biodiversitat del riu Cardener a quatre anys vista, inclòs aquest. Algunes, com l’enderroc de la Carpa del Riu, ja s’han dut a terme. D’altres, s’hi portaran, com les anunciades fa poc entre la Fàbrica dels Panyos i el Pont Nou. La resta, es materialitzaran a partir de les subvencions que es puguin anar aconseguint, i també de fons propis.

Una de les actuacions més ambicioses del programa és l’arranjament de les pèrdues del col·lector enlairat al seu pas pel barri de Sant Pau, amb un cost de 500.000 euros. Aquesta intervenció, que anirà a càrrec d’Aigües de Manresa, està en fase de projecte, que ha canviat respecte el plantejament inicial. Finalment, consistirà en la instal·lació d’una estació transformadora a la zona de la fàbrica Blanca i Vermella per bombar l’aigua cap a un nou col·lector que substituirà l’actual, que ja està saturat, ha informat l’Ajuntament.

Eliminació de barreres al riu

També hi ha l’eliminació de la resclosa de la riera de Rajadell a la zona de Can Poc Oli que ja no es fa servir i fa de barrera pel pas de l’aigua. Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda, explica que «una de les coses que convé fer és eliminar infraestructures obsoletes per permetre-hi el pas de l’aigua i facilitar la connectivitat longitudinal de l’ecosistema. És a dir, que peixos, insectes i altres puguin anar aigua amunt i avall sense impediments i facilitar la dinàmica geomorfològica natural d’una riera temporal: que hi hagi èpoques en què el nivell de l’aigua pugi o baixi; no com ara, que sempre està estàtica rere la resclosa. Que pugi i baixi el nivell permet que hi hagi vegetació autòctona més que quan està estancada».

El mes passat (vegeu edició del 21 de setembre) l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de Manresa van signar un conveni segons el qual l’ACA li atorgava una subvenció de 90.154 euros que, entre aquest any i el vinent, serviran per col·locar una xarxa al sobreeixor del col·lector d’aigües pluvials que hi ha sota la Reforma per tal que, quan plou, tovalloletes, compreses i demés porqueria que la gent tira al vàter no vagi a parar al riu sinó que hi quedi retinguda. També, per recuperar el bosc de ribera en el tram entre la Fàbrica dels Panyos i el Pont Nou i eliminar-ne, alhora, la vegetació invasora, i per fer tallers ambientals i posar nova senyalització.

Per gaudir d’aquesta subvenció amb el que es coneix com un conveni de custòdia fluvial, que té una vigència de quatre anys, l’Ajuntament havia de presentar un document de les actuacions contemplades entre els anys 2021 i 2024. La signatura, el passat 20 de setembre, va anar a càrrec de l’alcalde Marc Aloy i del director de l’ACA, Samuel Rayes.

Quatre línies d’actuació

L’àmbit d’intervenció va del Pont Nou a la desembocadura de la riera de Rajadell i el programa d’acció del conveni de custòdia fluvial consta de quatre línies d’actuació. Una línia està destinada a la conservació. Inclou l’eliminació d’espècies invasores (sobretot, canyes, i ailants, robínies) al tram dels Panyos, de la façana sud i de la fàbrica Blanca (189.500 euros) i la plantació ens aquests mateixos trams d’espècies de ribera (arbres com àlbers, freixes i salzes i arbustos com gatells, tamarius, saücs; es planten uns o altres en funció de la distància respecte l’aigua i la profunditat del llit freàtic; 73.500 euros). La restauració de la natura malmesa per l’acció de l’home a la zona de Can Poc Oli (45.000 euros). La col·locació de xarxes de retenció en alguns sobreeixidors (21.500 euros), com l’esmentada sota la Reforma. La substitució del col·lector enlairat al seu pas per Sant Pau. La ja executada retirada de la Carpa del Riu (95.500 euros), de la qual queda pendent la urbanització de l’entorn. L’eliminació de la resclosa de la riera de Rajadell (3.000 euros), i la col·locació de panells informatius (4.000 euros) i de caixes niu per a ocells (2.000). Alguna d’aquestes actuacions ja s’ha començat a fer, com l’eliminació de vegetació invasora -inclosa en el nou contracte de jardineria- i la instal·lació de caixes niu.

Una segona línia d’actuació inclou el manteniment de les actuacions esmentades, amb un pressupost de 25.500 euros. La tercera és per fer-ne el seguiment i l’avaluació, amb 17.280 euros de pressupost, i la darrera és la línia de difusió i educació, amb tallers ambientals a la Festa del Riu (10.000 euros), contes a la vora del riu (2.000), la senyalització de les actuacions de millora ambiental del riu (4.000 euros), la col·locació de caixes niu per a ratpenats i mallerengues (2.000 euros) i el voluntariat per a la renaturalització de Can Poc Oli (4.000 euros).