La corporació municipal va accedir a la petició de la Fundació Sant Andreu Salut per modificar puntualment el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) de Manresa per tal de fer efectiu el projecte de la nova unitat de pal·liatius.

L’àmbit de la modificació comprèn el recinte de l’Hospital de Sant Andreu, ampliat amb la incorporació de dues finques adjacents, una situada al carrer de l’Hospital 12-14 i l’altra al carrer del Remei de Dalt, 5.

La proposta de modificació el que pretén és donar resposta a les necessitats funcionals d’ampliació de l’equipament sanitari de l’Hospital de Sant Andreu de per tal de disposar de més metres dedicats a les cures pal·liatives.