L’Ajuntament de Manresa ha obert aquest dijous a la ciutadania el parc Josep Vidal, al passeig del Riu, un cop acabat el primer bloc dels treballs d’adequació i d'ordenació d’aquest espai a la vora del riu Cardener. En concret, al tram entre el pont de Sant Francesc i la plaça del Mil·lenari, amb una superfície de 5.990 m2.

Els treballs han consistit en la formalització dels recorreguts de vianants dins el parc i la renovació del mobiliari i l’ampliació de la xarxa de reg. Al novembre és previst abordar el segon bloc d’aquests treballs, centrat en assolir més presència d’arbrat alineat en paral·lel al traçat del riu.

El recorregut principal dins el parc és de paviment granular compactat, mentre els recorreguts secundaris s’han fet amb formigó. També s’ha construït amb peces prefabricades de formigó una grada talús que limita el parc per la banda oest i s’han adequat amb paviment de formigó els trams dels recorreguts situats sota els ponts de Sant Francesc i de la Reforma, amb la finalitat d’evitar el seu deteriorament coincidint amb els períodes de pluja. 

Els treballs s’han completat amb la retirada el mobiliari urbà existent, bancs i gronxador, que han estat substituïts per dos nous tipus de banc i dos gronxadors amb més capacitat d’usuaris.

Al novembre es plantaran tres espècies d'arbres

Pel que fa als treballs de jardineria que s’executaran al novembre, el recorregut principal es preveu delimitar amb arbrat PlatanusxHispanica des del pont de Sant Francesc fins a l’inici del parc i per Fraxinus Angustifolia fins al final del recorregut, al límit oest de l’espai, mentre que els arbres de la part central seran l’espècie Querqus Ilex. També es preveu reposar els diferents elements de les fileres d’arbres existents.

Aquesta actuació al parc de Josep Vidal forma part de la darrera fase de treballs que tenen per objectiu fer més accessible per a la ciutadania el Parc del Cardener i contribuir a la renaturalització d’aquest espai natural, tant pel que fa als usos de lleure urbà com en la connectivitat biològica del corredor fluvial, i que es va iniciar amb l’enderroc de la Carpa del Riu (2021) i van continuar amb l’ampliació de voreres, la reordenació de l’estacionament de vehicles i la plantació de nou arbrat (2022-2023), objectius recollits al Pla d’Actuació Municipal (PAM) i al Pla Estratègic del Cardener.