Una construcció singular pensada de cap a peus perquè els veïns no facin vida només de portes endins i tot l’edifici sigui casa seva.