Creu que està arribant al ciutadà el tema de les energies renovables?

La gent continua pensant que instal·lar panells solars a la seva teulada és una cosa que només poden permetre’s els més rics. En absolut. Els sistemes d’autoconsum fotovoltaic ja tenen preus molt competitius, però és que, a més, actualment hi ha una combinació d’ajudes que poden fer que el sistema d’autoconsum surti a un cost molt reduït. Les ajudes per a particulars, que gestiona per exemple la Direcció General de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, poden arribar a cobrir més del 50% de l’import de la instal·lació, però a més hi ha una deducció fiscal a l’IRPF per a la part no subvencionada i, en alguns municipis, una bonificació en l’IBI. Tot aquest set d’ajudes facilita accedir a un sistema d’autoconsum per un cost molt petit, quan a més l’electricitat és més cara que mai. És la tempesta perfecta, en un sentit positiu. Qui tingui una teulada apta per a l’autoconsum, que no ho dubti ni un segon. És el moment.

Per hores de sol, Espanya i la Comunitat Valenciana podria ser un dels països i autonomies, respectivament, que lideressin el sector solar. O això és un mite?

No és un mite, és totalment cert. Espanya és el país que té més recurs solar d’Europa i, dins d’Espanya, la Comunitat Valenciana té un potencial molt bo. Espanya és un país terriblement dependent energèticament i això el fa vulnerable a qualsevol eventualitat externa, com la que hi ha ara mateix amb el gas. Tenim el potencial per poder anar progressivament eliminant els combustibles fòssils i passar a consumir una energia autòctona, pròpia, sense cost, la del nostre sol i el nostre vent. En tres dècades podríem fins i tot ser exportadors nets d’energia. I tot això, si ho aprofitem bé, pot suposar un catalitzador per a les nostres empreses energètiques i de competents renovables. La gent no ho sap, però Espanya té empreses líders en energia solar i eòlica, alguna d’elles a la Comunitat Valenciana. No veig un sector amb més futur que aquest.

Per a un particular, què pot suposar tenir una instal·lació d’autoconsum i què estalviaria en el consum de llum?

El millor és veure-ho en cada cas, perquè canvia en funció de la mida de la instal·lació i del municipi, però la crisi de preus elèctrics i les ajudes europees han convertit l’autoconsum en una veritable ganga.

En quin punt es troba el desenvolupament de Comunitats Energètiques locals a la Comunitat Valenciana?

És pionera. El nostre ecosistema associatiu també està promovent multitud de projectes a tota la geografia, alguns de pràcticament acabats i altres en fases més inicials de desenvolupament. En tenim localitzats una quarantena relativament avançats, però sabem que hi ha moltes més iniciatives per tota la geografia. En l’enquesta que realitzem als ajuntaments, vam veure que la quantitat de comunitats energètiques és fins i tot petita, però que hi havia desenes de municipis amb projectes incipients.