El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per vistar el Castell d'Hostalric. Una visita, on viatjaràs en el temps per conèixer la història d'aquesta fortalesa. Per a més informació: https://www.turismehostalric.cat/ca

Presentant el carnet a taquilles obtindreu el descompte especial.