El director general d'Urbanisme, Pere Solà, ha destacat l'aposta de l'Ajuntament per recuperar les masies del terme i allunyar-se de l'opció "més fàcil", que és planificar el creixement a l'entorn del nucli del municipi, on hi ha l'ajuntament.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya central ha aprovat definitivament el POUM de Lladurs i l'ha supeditat a la presentació d'un text refós que prevegi la reserva de sòl per a equipaments a l'entorn del municipi, on ja hi ha l'ajuntament, una pista esportiva i una sala polivalent. L'alcalde del municipi, Joan Vilà, ha destacat que han treballat en la línia de "recuperar masies" i no plantejar un creixement urbanístic a l'entorn del nucli, "tal com preveu el Pla Territorial". El director general d'Urbanisme, Pere Solà, destaca aquesta aposta del municipi per rehabilitar algunes de les masies del seu terme que estan "desocupades o en estat de ruïna". La recuperació d'aquestes cases, per mitjà de l'elaboració d'un catàleg, "ha de permetre que hi hagi persones interessades a establir-se en aquesta zona, amb uns espais d'alt interès paisatgístic".

Al terme municipal de Lladurs, que ocupa uns 128 km2, hi ha 130 masies. El terme municipal és format en el 70 % per bosc, el 20 % són conreus i el 4 %, pastures. La població, de 224 habitants segons el padró de l'any 2008, es troba disseminada en masies.