En el transcurs de la seva xerrada, Enric Bartrina va enumerar alguns dels nombrosos patrons del món rural català al llarg de la història, "depenent de la geografia, el tipus de conreus o de bestiar...". Així, va anomenar sant Medir (patró de Barcelona); sant Gil i sant Lluc (patrons dels pastors i ramats); sant Abdó i sant Senén (protectors d'hortolans i als quals els fidels dirigien oracions per evitar les pedregades); sant Faust o sant Antoni Abat (amb els Tres Tombs que encara es conserven en moltes poblacions, entre elles Solsona). Pel que fa a les patrones de la pagesia, va citar santa Coloma, santa Madrona i santa Calamanda.