L'Ajuntament de Solsona ha aprovat inicialment el projecte que ha de permetre preservar l'edifici de Cal Metge Solé, catalogat com a bé cultural d'interès local, a l'espera d'una futura intervenció global. L'obra, que ha estat projectada des dels serveis tècnics municipals per l'arquitecta Anna Feu, està pressupostada en prop de 70.000 euros. Actualment, l'immoble, situat al número 15 del carrer del Castell, presenta entrades d'aigua a causa de teules mogudes, que hi fan urgents els treballs de conservació per impedir-ne el deteriorament progressiu.

Concretament, s'actuarà en una superfície de 310 metres quadrats d'edifici i coberta, 146 metres quadrats de façana secundària i 91 metres quadrats de façana principal. Tot i que no s'intervindrà en l'estructura de la casa, hi haurà una consolidació amb puntals per impedir despreniments i garantir que l'edifici es mantingui igual fins que s'hi pugui actuar. Les obres a la coberta consistiran a reparar les teules malmeses i impermeabilitzar les zones més crítiques. A la façana es restaurarà la decoració mural i es consolidaran els balcons, que són de base barroca. Així, es tracta d'una actuació preventiva, inclosa en el Pla de Barris, per preservar el segon immoble de l'anomenada illa cultural del nucli antic, que inclou també la futura biblioteca comarcal.