El retrat de cos sencer del bisbe Rafael Lasala del Palau Episcopal de Solsona és l'única imatge del prelat que s'ha conservat fins avui dia. El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) acaba de finalitzar els treballs de restauració d'aquesta obra, que s'han allargat durant sis mesos. La importància d'aquesta pintura, a més del testimoni històric i documental que representa, és la recent atribució de l'autoria al pintor José Vergara Gimeno, reconegut com un dels pintors més destacats de la segona meitat del segle XVIII a València.

El lloc d'exposició habitual del retrat del bisbe Lasala és el Palau Episcopal de Solsona, a la sala coneguda amb el seu nom, i en la qual es duen a terme actes com xerrades, conferències i concerts de petit format. La intervenció de conservació i restauració del retrat de Lasala s'ha fet seguint les directrius i protocols del CRBMC i, segons fonts de centre, "s'ha basat en el criteri de mínima intervenció i màxim respecte per la història de l'obra, amb l'objectiu d'estabilitzar-lo i millorar-ne la lectura"".

Es tracta d'una pintura a l'oli sobre tela, les dimensions de la qual són 2,14 x 1,24 m, sense marc, i 2,59 x 1,68 m, amb marc. La tela, de lligament tafetà amb trama atapeïda, va muntada al bastidor de fusta original. El procés de conservació i restauració l'ha fet Pau Claramonte, amb la col·laboració de Clementine Monnoyeur i Teresa Schreibweis, sota la direcció de Maite Toneu, coordinadora de l'especialitat de Pintura sobre tela, i amb el suport de l'equip tecnicocientífic i personal auxiliar del CRBMC.