La pèrdua continuada de biodiversitat disminueix significativament la producció forestal, i provoca pèrdues d'entre 166.000 i 490.000 milions de dòlars cada any. Aquesta xifra és més del doble del que costaria prendre mesures efectives de conservació a escala global. Aquesta és una de les conclusions a les quals arriba una investigació internacional duta a terme per la plataforma Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI) i que ha publicat la prestigiosa revista Science.

Sergio de Miguel, investigador de la Universitat de Lleida i col·laborador del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, és un dels més de 80 científics que participen en el GFBI, iniciativa liderada per Jingjing Liang de la Universitat de West Virginia, Peter B. Reich de la Universitat de Minnesota, i Thomas W. Crowther de la Yale University. Al GFBI hi són representades unes 90 institucions de recerca, i per elaborar l'estudi han tingut informació de gairebé 800.000 parcel·les d'arreu del món, amb més de 30 milions d'arbres de 8.737 espècies diferents, en 44 països de tots els continents.

De Miguel explica que la intenció de l'estudi és establir la relació entre la biodiversitat, mesurada en nombre d'espècies d'arbres, i la productivitat, que es comptabilitza en volum de fusta produïda pel bosc. Així, a partir de les dades obtingudes han pogut concloure que, a tot el planeta, la reducció dels ecosistemes del bosc suposa una minva de la producció, amb totes les conseqüències que això comporta.

En l'actual context d'avançar cap a la bioeconomia, és a dir cap a un desenvolupament econòmic basat en la gestió sostenible dels recursos naturals i deixar de dependre dels combustibles fòssils, "conèixer aquesta relació entre biodiversitat i productivitat és imprescindible per avaluar econòmicament la biodiversitat, i per integrar la conservació biològica i el desenvolupament socioeconòmic de la humanitat", afirma De Miguel. També puntualitza que quantificar el cost de conservació en el doble del valor dels boscos del planeta es fa només en termes de productivitat. Si hi afegíssim el paper de la biodiversitat en la lluita contra el canvi climàtic, en l'augment de la resiliència dels boscos o en l'impacte en algunes societats que viuen en dependència del bosc, el cost associat seria molt més alt.