La seu del CTFC va acollir divendres la segona reunió de coordinació del projecte Life MixForChange que lidera aquesta entitat, en la que també han assistit membres de la resta dels socis del projecte: Centre de la Propietat Forestal, Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor i Associació de Propietaris de la Serra de Bellmunt-Collsacabra. Es tracta d'una iniciativa que treballa sobre l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis subhumits.

A més d´establir el full de ruta per aquest any, en la reunió s´ha fet balanç de les accions preparatòries dutes a terme fins ara. Durant aquests primers mesos, s´han realitzat contactes amb diferents propietaris forestals i visites als rodals d´interès per tal de seleccionar aquells a on s´implementaran les accions de demostració.

Fruit d´aquest treball s´han establert 34 rodals d´actuació, amb una superfície total de 164 ha. A més, la col·laboració entre els socis del projecte i els propietaris s´ha traduït en la signatura de 19 acords d´actuació.

El projecte té una durada de 5 anys i s´allargarà fins al 2021. Les àrees on s´emplaçaran els rodals demostratius són el Montnegre-Corredor, el Montseny, la serra de Bellmunt-Collsacabra i el Ripollès.

Noves tècniques de gestió forestal

L´objectiu principal del projecte és desenvolupar, implementar i difondre noves tècniques de gestió forestal. Mitjançant la implementació d´aquests nous models de gestió forestal, l´equip pretén reduir la competència i l'estrès hídric tot augmentant la complexitat del bosc a més d´afavorir el seu valor productiu i la conservació de la biodiversitat. Alhora, l´aplicació d´aquests models també permetrà mantenir les funcions ambientals d'aquests boscos en un context de zones altament poblades i urbanitzades.

A més, es desenvoluparan noves eines per tal d´integrar l'adaptació dels boscos mediterranis subhumits al canvi climàtic a nivell de la política i el marc normatiu que afecta la seva gestió. De la mateixa manera, es buscarà enfortir l'economia lligada als productes del bosc mediterrani subhumit, per augmentar la sostenibilitat econòmica a mig i llarg termini i prevenir el seu abandonament.

Transferir les tècniques implementades i les eines desenvolupades als principals actors regionals (propietaris forestals, gestors, administració i polítics) serà un altre dels objectius que perseguirà aquest projecte europeu. Per últim, també es tindrà en compte la sensibilització de la societat sobre la problemàtica tractada i sobre la necessitat de mantenir una activitat econòmica sostenible que garanteixi la conservació d´aquestes masses forestals.