Amb la supressió del grau superior d'Educació Infantil, que impartia l'institut Francesc Ribalta, es deixa la comarca del Solsonès sense oferta pública de cicles formatius de grau superior, ha asse-nyalat la delegada sindical d'Educació de Comissions Obreres a la Catalunya Central, Glòria Fígols. Aquesta mesura penalitza greument els habitants de les comarques d'interior, els ciutadans de les quals veuen reduïdes les poques sortides de formació que se'ls ofereixen, ha continuat Fígols, que ha anat seguint el cas de l'institut Francesc Ribalta.

Segons ella, el problema va més enllà de deixar d'oferir o no un cicle formatiu particular. Es tracta de conculcar el drets d'accés als serveis dels ciutadans de les comarques interiors, ja que «amb mesures com aquesta es contribueix a la desestructuració del teixit social», ha afegit Fígols.

La delegada sindical també ha dit que si els estudiants cada vegada tenen menys sortides pel que fa les expectatives educatives, opten per marxar mentre es va produint un desarrelament.