L'Ajuntament de Solsona ha finalitzat els treballs de recuperació i arranjament d'un tram d'un camí històric de titularitat municipal que havia quedat impracticable i tancat dins d'una finca privada. Es tracta de prop de 400 metres quadrats del camí comprès entre la casa de cal Grasset i la de cal Bepis, a la partida de Sant Honorat, que s'ha condicionat per a l'ús exclusiu de vianants.

Tot i que inicialment des dels serveis tècnics municipals s'havia redactat un projecte per ampliar el vial fins als tres metres i mig d'amplada i fer-lo transitable per als vehicles, «els veïns de la zona van demanar la modificació del projecte per mantenir la tipologia històrica del camí, que era només per a vianants», explica la regidora d'Urbanisme, Rosó Barrera, que dimarts va visitar la zona per comprovar el resultat de la intervenció.

L'actuació ha consistit a reperfilar i compactar el vial existent amb motoanivelladora i estendre-hi grava. Ha tingut un cost de 7.000 euros i s'ha finançat amb recursos de l'Ajuntament i una subvenció de 4.180 euros.