La Generalitat de Catalunya ha finalitzat la tercera fase de les obres de restauració del monestir de Sant Llorenç de Morunys, que n´ha aturat el procés de degradació general i ha permès l´ampliació de les dependències del Museu-Centre d´Interpretació Vall de Lord.

La intervenció, que s´ha dut a terme durant els últims 6 mesos, s´ha centrat principalment en la rehabilitació dels edificis de la Casa Prioral, Cal Morrut, i les capelles que donen al claustre. La zona noble que correspon a la planta baixa i primera de la Casa Prioral i les capelles del claustre es destinarà al museu ja que tenia necessitats de nou espai.

En l´annex de Cal Morrut s´hi ubicarà l´arxiu històric, les dependències de direcció i estudi del museu i el nucli de comunicacions verticals. D´altra banda, la planta segona de la Casa Prioral es destinarà a dependències parroquials. El claustre actua com un element vertebrador del conjunt del monestir, dona accés al museu, arxiu i uneix les diverses dependències de la parròquia.

A més d´habilitar aquestes zones, les obres s´han centrat a aturar el procés de degradació de l´edifici tot consolidant les parts deteriorades. S´han restaurat els paraments verticals i horitzontals originals, millorant les seves condicions d´aïllament, i s´han fet noves divisions de distribució i instal·lacions a la planta segona de la Casa Prioral.

L´obra ha tingut un finançament de 112.800,01 euros amb IVA inclòs per part dels fons provinents de l'1% cultural de la Generalitat de Catalunya (en un 50%) i de l´Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys (en l´altre 50%). A més l´actuació ha estat gestionada per l´Institut Català del Sòl (INCASÒL), mitjançant el projecte redactat per l´arquitecte Joan Canal i executat per l´empresa Constructora Auxiliar de Obra Pública SL.

Aquesta ha estat la tercera fase del projecte de rehabilitació. Les anteriors es van centrar en la restauració del claustre i la consolidació de l´estructura, cobertes i façanes del conjunt del monestir; així com l´adequació d´un primer espai per l´actual Museu-Centre d´Interpretació Vall de Lord.