En la sessió plenària d’aquest dimecres celebrada a Llobera es va acordar l’inici d'un nou expedient de delimitació territorial per tal que setze masies de l’antic terme municipal de Llanera, que ara pertanyen a Torà (Segarra), passin a formar part del municipi del Solsonès. L'Ajuntament diu que aquestes masies "van ser agregades de forma arbitrària a aquest municipi l’any 1969". En la sessió celebrada dimecres a Llobera, de caràcter extraordinari, hi van assistir un bon nombre dels veïns de Llanera que fa anys demanen entrar a formar part del municipi de Llobera.

L’Ajuntament de Llobera al·lega que, atenent a les consideracions geogràfiques, demogràfiques, econòmiques i administratives, fan necessari i aconsellable la segregació d’aquestes finques del municipi de Torà per ser agregades al terme de Llobera. Tot el procés està comptant amb el suport explícit del Consell Comarcal del Solsonès. En aquest sentit, l’alcalde del municipi, Joan Vendrell, va voler agrair l’assistència de la presidenta del Consell Comarcal i el suport de l’ens comarcal. "Units fem més força", va dir.

En aquest sentit Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, va ser convidada per l’alcalde de Llobera a assistir al Ple atès que aquest procés és un treball fet conjuntament per les dues administracions locals amb el suport dels serveis jurídics del Consell Comarcal del Solsonès. La presidenta de l’ens comarcal va voler agrair a l’alcalde i als membres del consistori que l’hagin convidat un dia tant important i va dir que "allò que s’hagi d’esdevenir a partir d’aquest dia, transcendirà en funció del que s’acabi resolent". A més a més, Sara Alarcón considera que "es tracta d’un acte de justícia; escoltar la voluntat i la veu d’un poble, essència de totes les llibertats i de l’exercici polític, defensar causa tan noble és un honor".

Per part dels veïns afectats, es considera que, des de fa més de 40 anys, acudeixen per a la major part de les seves relacions econòmiques socials i de serveis a Llobera i a Solsona. Cal afegir també, que les masies que es volen segregar són més properes al nucli principal de Llobera (l’Hostal Nou) que al de Torà.

En concret, la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès subministra l’aigua a la majoria de les masies relacionades, l’empresa Electra del Cardener subministra energia elèctrica a gran part de les masies, l’escola pública ofereix els seus serveis a l’alumat d’aquestes masies, disposen de servei de bústia de correus, així com també l’ús del cementiri de Llobera i de tots els serveis municipals que pot oferir l’Ajuntament de Llobera, en el què suposa un cúmul de necessitats de tot tipus (educació, sanitat, relació social, mercat, entre altres).

Així doncs, amb la sessió plenària d’ahir, el Ple de Llobera va acordar iniciar l’expedient d’alteració del terme municipal, en el sentit de segregar, aquesta part, identificada del terme municipal de Torà, per ser agregada al de Llobera i traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya per a la instrucció de l’expedient corresponent.