Tramateatre reuneix un grup indefinit de persones amb la única voluntat de fer teatre.