Súria millorarà l’accés de vianants als barris de Santa Maria i Bellavista amb la construcció d’una vorera entre les instal·lacions d’Ampans i l’actual tram asfaltat que porta a la cruïlla del carrer Tarragona i l’avinguda Santa Bàrbara. Les obres s’iniciaran a partir d’aquest proper dilluns 2 d’octubre.

El projecte preveu urbanitzar el lateral dret de la carretera per tal de solucionar la discontinuïtat existent de l’itinerari de vianants per aquest marge. D’aquesta manera es donarà continuïtat al pas de vianants, millorant la intersecció amb el carrer Girona. També s’hi faran dos nous passos de vianants i altres mesures, com l’execució d’un element reductor de velocitat dels vehicles i la millora del drenatge de la carretera.

La durada aproximada de les obres serà d’uns cinc mesos. Puntualment es poden produir talls parcials de trànsit per tal de facilitar el desenvolupament dels treballs en alguns punts de l’àrea afectada. A l’entorn de la nova vorera s’hi portaran a terme altres actuacions de millora, com la instal·lació de punts d’enllumenat, passos de vianants, mobiliari urbà i altres serveis.

Aquest projecte ha estat impulsat per l’Ajuntament de Súria a través d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, que també s’ha encarregat d’adjudicar les obres. L’import del projecte és de 380.790,33 euros, IVA inclòs.