Fa setze anys, l'arquitecte Pere Vall i l'enginyer Àngel Miralda van llançar la proposta de fer un parc fluvial per tornar a donar protagonisme a les velles colònies del riu Llobregat, que estaven força oblidades. Des de llavors s'ha fet molta feina. El Govern català ha elaborat un pla urbanístic específic per a aquest conjunt de nuclis fabrils i ha dotat un seguit d'ajudes per fer actuacions de millora a nivell públic. A més, s'ha recuperat patrimoni i s'ha creat un recurs de turisme cultural que ajuda a donar vida a aquest antic nucli fabril. Des del 2002 existeix el Consorci del Parc Fluvial, que s'ocupa de crear nous paquets turístics, consolidar i promocionar aquest parc, incentivar la celebració d'actes, coordinar l'oferta turística del territori i establir convenis amb altres entitats de la comarca "per aprofitar recursos". Un altre dels objectius d'aquest 2010 és aconseguir formar part de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, la XATIC. Enguany, el pressupost d'aquest organisme, que l'any passat va rebre 4.464 visites i el doble de consultes, és de 331. 436 euros.

A nivell de patrimoni, s'ha impulsat la recuperació i arranjament d'edificis prou emblemàtics com l'antiga estació de tren de Cal Vidal, la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou i la rehabilitació del teatre de l'Ametlla de Merola. A més, els ajuntaments implicats també han fet feina, com és el cas del de Puig-reig, un dels pocs casos que un consistori ha comprat una colònia, la de Cal Pons. Aquest mes s'escau el primer any de la tematització de l'església. Eva Soler, del parc fluvial, diu que en aquest temps "s'ha avançat molt" i que a nivell de visitants "hi ha un degoteig constant amb perfils molt variats" catalans i estrangers.