El Govern en funcions de la Generalitat ha declarat el monestir de Sant Pere de la Portella de la Quar com a bé cultural d'interès nacional, en la categoria de monument històric. En el mateix acord es delimita també l'entorn de protecció d'aquest monument "per tal de garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions"

El primer document que fa referència a aquest monestir data de l'any 997. Es tracta d'una obra d'estil romànic que manté l'esquema monacal original del segle XI i que va tenir important remodelacions en els segles XIV-XVII, XIX i XX. Actualment aquest monestir, que s'està rehabilitant, l'integren una agrupació d'edificacions situades en un pujol entre el Rec de Sois i el Rec de Cal Molí.