El departament de Treball, Afers Socials i Família ha situat la Cerdanya com la primera comarca del país pel que fa a la situació socioeconòmica, i encapçala un rànguing on hi ha, darrere seu, el Barcelonès, l'Aran, el Baix Llobregat i el Pallars Sobirà.

L'estudi Obsevatori el Treball i Model Productiu apunta que la Cerdanya té el millor índex sintètic comarcal, una xifra que el Govern estableix a partir dels «indicadors demogràfics, econòmics, ocupació, nova contractació i atur registrat que es mostren en les fitxes de cadascuna de les comarques, més un indicador de pobresa definit com a beneficiaris de la renda mínima d'inserció i renda garantida de ciutadania per cada 1.000 habitants», segons indica el mateix estudi. Així, les dades que han situat la Cerdanya com la millor comarca en termes socioeconòmics són el quart millor descens de l'atur registrat, amb el -13,4% respecte del desembre del 2017; la segona millor taxa d'atur registral , amb el 5,4%; i la proporció d'atur no qualificat més reduïda, amb el 21%.

L'informe remarca que en comparació amb els resultats de l'índex de l'any passat, la Cerdanya puja del tercer fins al primer lloc gràcies sobretot a la millora en diversos factors: l'evolució de l'atur registrat, el qual ha passat del -6,5% el 2017 al -13,4% el 2018; la població potencialment activa, que ha passat de caure un 0,1% el 2017 a créixer l'1,3% el 2018; i el percentatge de joves aturats registrats, que va passar del 14,6% el 2017 a l'11% el 2018.

Les comarques que tanquen el rànquing, amb una situació socioeconòmica pitjor, són la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i la Noguera.