? El jaciment de Puig Ciutat treu a la llum un assentament romà de l'època republicana que segurament va acollir una guarnició militar assaltada i destruïda durant el segle I aC en el context de la guerra civil que van lliurar Juli Cèsar i els partidaris de Gneu Pompeu (49-45 aC). Cèsar tenia el control de les Gàl·lies i Pompeu sobre bona part de les Hispànies, i les regions controlades pel senat romà també es van posicionar a favor de Pompeu. Any rere any, les excavacions permeten conèixer millor què va passar en aquest punt del Lluçanès.