L'Associació Comarcal Empresaris Berguedà (ACEB) ha iniciat el procés electoral de renovació de la junta directiva per al mandat 2023-2027. Les empreses sòcies de l’ACEB tenen temps fins dimecres que ve, 31 de maig, a la tarda per presentar la seva candidatura.

La candidatura ha d’estar formada per un nombre mínim de 6 membres i un màxim de 15, i cal indicar les persones que exerciran el càrrec de president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i vocals. El termini de presentació es tanca a les 15 hores del dia 31 de maig del 2023.

Tots els associats poden ser electors i poden ser elegibles i, per poder exercir aquests drets, cal estar al corrent de la quota fixada. La candidatura ha d’anar acompanyada del suport d’almenys un 10% dels membres de l’assemblea general.

Un cop passat termini, el mateix dimecres 31 de maig a les 17 hores s’escollirà per sorteig la junta electoral.

Les eleccions tindran lloc el dilluns 12 de juny. El col·legi electoral, establert a la seu de l’ACEB (plaça Tarascon, 8, baixos, Berga) obrirà de 18 hores a 20 hores.

En el cas que es presenti una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits.