Coneix les deduccions que pots aplicar en la Renda

Si vols estalviar-te uns calerons, t'expliquem totes les deduccions possibles

Informa't a la teva gestoria perquè segons la comunitat autònoma tens desgravacions extra

Descobreix tot el que et pots desgravar en la campanya de la Renda 2023

Descobreix tot el que et pots desgravar en la campanya de la Renda 2023 / wayhomestudio

Lola Gutiérrez

Ja ha arribat el moment de presentar l'esborrany de la declaració de la Renda 2023. Primer, cal revisar-lo i modificar-lo si escau. Però, com saps que està tot correcte? En aquest article t'explicarem les deduccions que pots afegir a la Renda i així estalviar-te uns quants diners. Pren nota!

Deducció per aportació a plans de pensions

Per beneficiar-se dels avantatges fiscals d'un pla de pensions és important tenir en compte que a la renda s'imputen com a rendiments de treball i que les aportacions que es fan disminueixen la base imposable quan es fa la declaració.

Fa un parell d'anys es van reduir les desgravacions de plans de pensions privats individuals a 2.000 euros com a aportació màxima, mentre que es va elevar el límit conjunt de reducció (partícip i empresa) de 8.000 a 10.000 euros als plans d'empresa per potenciar les aportacions empresarials i corregir la "regressivitat" d'aquests beneficis, segons el Govern.

Desgravar la hipoteca d'un habitatge

Per poder deduir-se aquesta despesa, cal complir una sèrie de requisits. El principal és que només es poden desgravar el crèdit hipotecari els propietaris d'habitatges que van signar la hipoteca abans de l'1 de gener del 2013 i que, a més, hagin aplicat aquesta desgravació en rendes prèvies a aquest any. Si compleixen aquest requisit, es poden desgravar fins a un màxim del 15% del que hagin pagat durant l'any sobre una base màxima de 9.040 euros.

L'Agència Tributària també permet desgravar productes associats a la hipoteca com les assegurances d'habitatge, amortitzacions anticipades, despeses de constitució, etc.

Aportacions i quotes a partits polítics, sindicats i col·legis professionals

Les persones que durant l'any hagin aportat diners a partits polítics, sindicats i col·legis professionals també es poden desgravar la quantitat abonada.

El percentatge que s'ha de deduir és del 20% per a les quotes d'afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors fins a un màxim de 600 euros anuals. En el cas de quotes a sindicats, el percentatge que es pot desgravar és del 20 i el 35% sense límit a la quantitat a deduir.

Finalment, les quotes satisfetes a col·legis professionals es poden desgravar fins a un màxim de 500 euros. En aquest cas, la col·legiació ha de ser obligatòria per poder exercir la professió.

Diners

Quants diners em puc estalviar en la Renda 2023? / arxiu

Donacions a entitats no lucratives

Si el contribuent col·labora amb alguna fundació o entitat mitjançant donacions econòmiques a través de quotes mensuals, trimestrals o anuals, es pot desgravar fins a un 80% dels primers 150 euros i un 35% sobre allò que excedeixi aquesta quantitat.

Deducció per lloguer d'habitatge

La deducció estatal per lloguer només es pot continuar aplicant per a contractes signats abans del 2015. En moltes comunitats segueixen vigents deduccions autonòmiques.

En la deducció estatal, la persona que ha arrendat el pis i figura al contracte pot desgravar-se un 10,05% del lloguer que paga sobre una base màxima de 9.040 euros anuals.

Deduccions autonòmiques

Cada comunitat autònoma aplica les seves pròpies deduccions i, per tant, convé informar-se bé dels beneficis fiscals a la regió on es viu. Alguns conceptes habituals que es poden desgravar són les despeses per material escolar, per aprendre altres idiomes, ajut domèstic, adopció de fills, cura de persones dependents o inversions realitzades a l'habitatge, entre d'altres.